طرح های مصوب در دست اجرا : طرح های مصوب در دست اجرا

 | تاریخ ارسال: 1395/11/25 | 

** بررسی شیوع  یافته های اتفاقی MRI  در بیماران مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری گلستان با شکایت کمردرد

** بررسی شیوع استئوپروز در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی مرکز آموزشی درمانی صیادشیرازی شهر گرگان بین سال های ۹۲-۱۳۹۱

** بررسی ارتباط بین اختلالات تیروئیدی و فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک.

** بررسی میزان تطابق چکیده های مقالات مجله های حوزه علوم پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران با استانداردهای منتخب چکیده نویسی

** بررسی مقایسه ای میزان IL۱۷ ، هپسیدین و فریتین در بیماران لوپوس اریتماتوس سیستمیک و افراد سالم

** بررسی سطح آدنوزین دآمیناز ( ADA ) در بیماران مبتلا به پلوریت سلی مراجعه کننده به بیمارستان صیاد شیرازی۱۳۹۲

** مقایسه  وضعیت دانسیته استخوانی و برخی از عوامل مرتبط با آن در افراد مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک با گروه سالم

** بررسی وضعیت متاستازهای استخوانی و نواحی درگیر در سرطان های شایع در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر گرگان از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

** بررسی اثر داروی گیاهی جدید نوروتک در بهبود علائم بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی

** بررسی مقایسه ای میزان شدت بیماری استئوارتریت با سطح سرمی بیومارکر پروتئین الیگومریک ماتریکس غضروف ( COMP)در بیماران مبتلا به استئوارتریت زانو مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی روماتولوژی درسال ۹۲-۹۳

** خواص ساختاری و فعالیت ضد میکروبی تیوسمی کاربازون با نانو لوله های کربنی

** بررسی درصد فراوانی موارد ANCA مثبت در بیماران مبتلا به لوپوس و ارتباط آن با فعالیت بیماری

** بررسی اثر آنتی اکسیدانها بر استئوپروز در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز سنجش تراکم استخوان شهر گرگان در سال ۱۳۹۳

** بررسی تاثیر لووتیروکسین بر دانسیته استخوانی در زنان یائسه مبتلا به هایپوتیروئیدی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان صیاد شیرازی در سال۹۳- ۱۳۹۴

** بررسی سطح سرمی ویتامین دی،کلسیم، فسفرو آلکالن فسفاتاز در بیماران مبتلا به صرع  مصرف کننده دارو های والپروات و کاربامازپین مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان صیاد شیرازی گرگان درسال ۱۳۹۳

** بررسی عوارض داروی اینفلکسیماب بر روی بیماران دریافت کننده ی دارو در اورژانس بیمارستان صیاد شیرازی

** بررسی سطح  سرمی آنزیم های کبدی در دیابت بارداری در بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵

** بررسی فعالیت  آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد قارچی عصاره قسمتهای گل، میوه، ریشه و برگ گیاه آقطی

** بررسی تاثیر قرص زعفران بر سطح سرمی TNF الفا ،Interlukin-۱ وشدت بیماری در بیماران مبتلا به استئوارتریت (کار ازمایی بالینی)

** تهیه و شناسایی سمیت سلولی و فعالیت انتی اکسیدانی داروی ترکیبی سولفاسالازین-ناپروکسن

** بررسی تاثیردرمان عفونت های پریودنتال بر میزان فعالیت بیماری لوپوس در بیماران مبتلا به لوپوس مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان صیاد شیرازی

**  تهیه و شناسایی نانو دارو ناپروکسن: فعالیت انتی اکسیدانی و  سمیت سلولی

** بررسی اختلالات قاعدگی در بیماران مبتلا به لوپوس

** بررسی تغییرات فاصله QTc در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی سیستمیک و ارتباط آن با یافته های اکوکاردیوگرافی

** بررسی فراوانی موارد مثبت کالپروتکتین مدفوعی و عوامل مرتبط با آن در بیماران اسکلرودرمی

** مقایسه ی میزان بروز سندروم پای بی قرار  در افراد سالم و بیماران مبتلا به لوپوس  مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان صیاد در سال۱۳۹۵

** بررسی مقایسه ای سطح سرمی و بزاقی آنتی بادی IgG-IgA پلی کلونال ضد CCP در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

**بررسی میزان میرایی و عوارض پس از عمل در بیماران بالای ۶۵ سال مبتلا به شکستگی پروگزیمال استخوان فمور در مراجعه کنندگان بیمارستان ۵ آذر در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵

**بررسی تراکم مغز استخوان در افراد بالای ۶۵ سال دچار شکستگی پروگزیمال فمور

**بررسی میزان لیزیل اکسیداز سرم در بیماران مبتلا به اسکلروز سیستمیک در مقایسه با افراد سالم

**بررسی شیوع علل نارسایی حاد تنفسی در زنان باردار بستری شده در مراکز آموزشی درمانی شهر گرگان در سال ۹۲-۹۵

** بررسی ارتباط هیپرفسفاتمی با هیپرتروفی بطن چپ در بیماران دیالیزی مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی و ۵آذر شهر گرگان در سال ۱۳۹۶

**بررسی ارتباط مقاومت به اریتروپویتین با کفایت دیالیز، فشار خون و افزایش وزن مابین جلسات دیالیزدر بیماران تحت همودیالیز مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر شهر گرگان در سال ۱۳۹۶

**بررسی یافته های رادیوگرافیگ دست و پا در بیماران اسکلرودرمی مراجعه کننده به بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان در سال ۹۶

**بررسی اثربخشی پروتکل ورزشی آرنج در بیماران مبتلا به اپی کندیلیت خارجی( آرنج تنیس بازان)

**بررسی اپیدمیولوژیک و ثبت الکترونیک و هوشمند شکستگی ها و در رفتگی های اندام ها، ستون فقرات و فک و صورت در مراجعین به بیمارستان ۵آذر گرگان به مدت یک سال

**بررسی توزیع فراوانی پلی مورفیسم گیرنده های اپیوئیدی و کانابینوئیدی در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی و مقایسه آن با افراد سالم

**  بررسی میزان بروز لنف ادم و ریسک فاکتور های مرتبط با آن در بیماران خانم مبتلا به سرطان پستان در شهرستان گرگان طی سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۷

** ثبت لوپوس اریتمای سیستمیک در استان گلستان طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۹۶

**ثبت بررسی آرتریت روماتویید در استان گلستان طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۹۶

**مقایسه اثر درمان ترکیبی لووتیروکسین و لیوتیرونین با لووتیروکسین تنها بر روی احساس خوب بودن، کیفیت زندگی و عملکرد شناختی در بیماران مبتلا به کم کاری اولیه ی تیروئید

**ارزیابی فولرن عامل دار شده برای رهایش سولفاسالازین در درمان مدل آزمایشگاهی موش رت مبتلا به آرتریت روماتوئید

**استفاده از نانولوله بورن نیترید به عنوان نانو حامل برای رهایش داروی سلکوکسیب : مقایسه ای بین اطلاعات تجربی و محاسبات تئوری

**بررسی یافته های اولترا سونوگرافی در بیماران مبتلا به نارسایی حاد کلیه بستری در بیمارستان صیاد شیرازی در سال های ۹۷-۱۳۹۳

**پیامدهای بیماری covid ۱۹ در بیماران بستری بیمارستان صیاد شیرازی از اسفند ماه ۹۸ تا دی ماه ۹۹ بر حسب دریافت کورتیکواسترویید تزریقی

**بررسی عوامل موثر بر مورتالیتی در بیماران مبتلا به COVID۱۹ بستری شده در بیمارستان صیاد شیرازی با درگیری خفیف رادیولوژیک در طی موج اول بیماری]

**بررسی تاثیر empagliflozin) SGLT۲) بر روی شدت و سیر بیماری رتینوپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ مراجعه کننده به بیمارستان صیاد شیرازی در سال ۱۴۰۰

**مقایسه سطح سرمی مارکرهای turnover استخوانی ( ca , ph , pth , bone alkp , osteocalcin , ctx ) و عوامل مرتبط با ان قبل و بعد از جراحی باریاتریک در بیماران تحت عمل جراحی در بیمارستان دکترموسوی در سال ۱۴۰۰

**بررسی همراهی سطح سرمی فاکتور فیبروبلاستی ۲۱ با یافته های کلینیوپاتولوژی در بیماران مبتلا به بدخیمی پاپیلاری تیروئیدی در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰

**بررسی فراوانی تظاهرات بالینی، رادیولوژیکی و آزمایشگاهی Covid-۱۹ در بیماران همودیالیزی شهر گرگان در سال ۱۳۹۹

**بررسی میزان بروز بیماری کووید-۱۹ در بیماران تحت درمان با biological agent:ریتوکسیماب،اینفلکسیماب و ادالیموماب در استان گلستان از اسفند ۱۳۹۸تا اردیبهشت ۱۳۹۹

**بررسی فراوانی ابتلا به Covid۱۹ و شدت عوارض ناشی از آن در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان گرگان در سال ۲۰۲۰

**طراحی و ارزیابی رهایش داروی سولفاسالازین با استفاده از نانو قفسه های بورن نیترید تزئین شده با ذرات ژرمانیم و سیلیس

**بررسی ویژگی های کیست های زانو و همراهی آنها با پاتولوژی های المان های اطراف زانو بر اساس یافته های تصاویر MRI در بیماران مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری گلستان در بازه ی زمانی آذر ۱۳۹۸ لغایت آذر ۱۳۹۹ 

**بررسی بروز و تغییرات زمانی سرطان های استخوان ، مفاصل و بافت نرم در استان گلستان در سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۵

**بررسی پیامدهای کلیوی در بیماران لپتوسپیروز بستری شده در بیمارستان صیاد در سال ۹۷-۹۲

 


دفعات مشاهده: 1001 بار   |   دفعات چاپ: 528 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات استخوان مفاصل و بافت همبند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق