پایان نامه : پایان نامه

 | تاریخ ارسال: 1395/11/25 | 

 
 

عنوان پایان نامه

دوره تحصیلی ارائه پایان نامه

محل انجام پایان نامه

سال دفاع از پایان نامه

میزان شیوع عوارض چشمی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک و رابطه آن با طول مدت بیماری و نوع داروی مصرفی 

مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۳

بررسی یافته های ام آر آی در مبتلایان به کمر درد مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری گلستان در سال ۱۳۹۳

مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۳

بررسی شیوع یافته های اتفاقی ام آر آی در بیماران مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری گلستان با شکایت کمر درد

مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۳

بررسی فراوانی استئوپروز  در بیماران تازه تشخیص داده شده مبتلا به آرتریت روماتوئید در شهر گرگان بین سال های ۹۲-۱۳۹۱

مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۳

بررسی وضعیت متاستاز های استخوانی و نواحی درگیر در سرطان های شایع در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر گرگان  از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲

مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۳

بررسی عوارض چشمی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و ارتباط آن با طول مدت بیماری

مقطع دستیاری تخصصی رشته داخلی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۳

بررسی سطح آدنوزین دآمیناز ( ADA ) در بیماران مبتلا به پلوریت سلی مراجعه کننده به بیمارستان صیاد شیرازی۱۳۹۲

مقطع دستیاری تخصصی رشته داخلی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۴

بررسی ارتباط سطح سرمی ۲۵- هیدروکسی ویتامین Dبا کمبود ۱ و۲۵- هیدروکسی ویتامین Dدر بیماران مرحله انتهایی بیماری کلیوی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر شهر گرگان در سال ۱۳۹۳

مقطع دستیاری تخصصی رشته داخلی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۴

بررسی ارتباط بین اختلالات تیروئیدی و فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک

مقطع دستیاری تخصصی رشته داخلی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۴

بررسی مقایسه ای میزان شدت بیماری استئوارتریت با سطح سرمی بیومارکر پروتئین الیگومریک ماتریکس غضروف ( COMP)در بیماران مبتلا به استئوارتریت زانو مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی روماتولوژی درسال ۹۲-۹۳

مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 

۱۳۹۴

بررسی سطح سرمی ویتامین دی،کلسیم، فسفرو آلکالن فسفاتاز در بیماران مبتلا به صرع  مصرف کننده دارو های والپروات و کاربامازپین مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان صیاد شیرازی گرگان درسال ۱۳۹۳

مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی
 

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 

۱۳۹۴

بررسی مقایسه ای یافته های پدوباروگرافی دینامیک در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید با افراد سالم

مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۴

بررسی مقایسه ای میزان IL۱۷ ، هپسیدین و فریتین  در بیماران لوپوس اریتماتوس سیستمیک و افراد سالم

مقطع دستیاری تخصصی رشته داخلی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۴

بررسی اثر داروی گیاهی جدید نوروتک در بهبود علائم بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی

مقطع دستیاری تخصصی رشته داخلی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۴

بررسی تاثیر لووتیروکسین بر دانسیته استخوانی در زنان یائسه مبتلا به هایپوتیروئیدی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان صیاد شیرازی در سال۹۳- ۱۳۹۴

مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۴

بررسی درصد فراوانی ANCA در بیماران مبتلا به لوپوس و ارتباط آن با فعالیت بیماری

مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۵

بررسی وضعیت   بیماریهای پریودنتال در بیماران مبتلا به لوپوس مراجعه کننده به درمانگاه صیاد شیرازی در سال ۱۳۹۴

مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۵

بررسی ارتباط بین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت خون با فعالیت و شدت بیماری در بیماران مبتلا به لوپوس

مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۵

بررسی عوارض داروی اینفلکسیماب بر روی بیماران دریافت کننده ی دارو در اورژانس بیمارستان صیاد شیرازی

مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۵

بررسی سطح  سرمی آنزیم های کبدی در دیابت بارداری در بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵

مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۵

بررسی تاثیر قرص زعفران بر سطح سرمی TNF الفا ،Interlukin-۱ وشدت بیماری در بیماران مبتلا به استئوارتریت (کار ازمایی بالینی)

مقطع دستیاری تخصصی رشته داخلی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۵

بررسی درصد فراوانی موارد ANCA مثبت در بیماران مبتلا به لوپوس و ارتباط آن با فعالیت بیماری

مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۵

بررسی شیوع بیماریهای پریودنتال و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به لوپوس مراجعه کننده به درمانگاه صیاد شیرازی

مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۵

مقایسه  وضعیت دانسیته استخوانی و برخی از عوامل مرتبط با آن در افراد مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک با گروه سالم

مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۵

بررسی ارتباط بین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به لوپوس

مقطع دکتری حرفه ای، پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۵

 
 
 
 


دفعات مشاهده: 672 بار   |   دفعات چاپ: 227 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات استخوان مفاصل و بافت همبند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق