مرکز تحقیقات استخوان مفاصل و بافت همبند- اهداف
اهداف

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/27 | 

اهداف مرکز

  1. توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم روماتولوژی

  2. انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیاز های جامعه انسانی

  3. جمع اوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار انها

  4. تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه روماتولوژی

  5. ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین

  6. کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

  7. همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و اموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات استخوان مفاصل و بافت همبند:
http://goums.ac.ir/find-121.14154.31131.fa.html
برگشت به اصل مطلب